• 0°C
    25 Ocak 2022
  • yol durumu
 
KMOP'DEN HABERLER
ÇEVRESEL ve SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Dünyaca ünlü AECOM firmasının yürüttüğü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreci sonunda 3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapım ve işletme aşamalarında  alınacak çevresel ve sosyo-ekonomik önlemler belirlendi. 

 

3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin gerek çevresel gerekse sosyal açıdan inşaat ve işletme aşamalarında etkin bir şekilde yönetilmesi konusunda üzerine düşen görevlerin sorumlulukların bilincinde olan ICA, “gönüllülük” esasına dayanarak Amerikan AECOM firması ile yürüttüğü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) sürecini tamamlamıştır.

 

Dr. Brian Cuthbert yönetimindeki yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan ekip, 3.Köprü ve Kuzey Marmara otoyolu güzergahı etki alanında çalışmalarda bulundu. AECOM ekibi, projeyi; ekoloji ve biyoçeşitlilik, hava kalitesi, trafik gürültüsü, görsel etki, arkeoloji ve sosyo-ekonomi gibi birçok alanda çevresel ve sosyal olarak değerlendirdi. Literatür çalışmaları, saha ölçüm ve analizleri, haritalamalara dayanan çalışmalar sonucunda, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreci tamamlandı. ÇSED ile projenin inşaat ve işletme aşamalarının fiziksel, doğal, kültürel ve sosyal çevre üzerindeki olası etkileri ortaya çıkarıldı. Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak uygun önlemler ICA’ya iletildi. 

 

“PROJENİN YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKTI”

 

ICA Sürdürülebilirlik ve Çevre Mühendisi Gülden Baydar, ÇSED süreciyle gelinen noktayı anlattı. Baydar, “Çevresel etki değerlendirme, inşaat ve işletme aşamasında projenin sebep olacağı çevresel ve sosyolojik etkileri araştıran ve belirleyen bir çalışmadır. Bu değerlendirme raporuyla, "Yüklenici firma hangi önlemleri işletme ve inşaat aşamasında alırsa, çevresel vesosyolojik etkileri en aza indirir" in tespiti yapılır. Belirlenen önlemler sahada yapım ve yapım sonras süreçlerde uygulanır. “ dedi. 

 

ÇSED raporuyla sahada çevresel ve sosyal yönetiminin nasıl yönetileceğinin ortaya çıktığını söyleyen Baydar, “ÇSED çalışmasıyla, hangi çevresel ve sosyolojik etkilerin yaşanacağı, bu etkilerin nasıl en aza indirilebileceği ve işletme aşamasında neler yapılabileceği konusunda bizlere yol haritası sunan eylem listemiz çıktı. Uygulama detaylarımız belirlendi. ” diye konuştu. 

 

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde olan AECOM (Architecture, Engineering, Consulting, Operations, and Maintenance) firması, 45.000’den fazla uzman mühendis ve mimarla 130’dan fazla ülkede hizmet veriyor. AECOM daha önce 500’den fazla önemli projeye katkıda bulundu. Türkiye’nin ilk çevresel etki değerlendirmesi çalışmasını yapan AECOM firması, çevre, ulaşım, su, enerji ve tesis projelerinde dünyanın en büyük global destek hizmetleri sağlayıcı şirketlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

                                                                                                                       Ekim 2013

KMOP'DEN HABERLER