• 0°C
    17 Ocak 2022
  • yol durumu
 
KMOP'DEN HABERLER
KÖPRÜDE KALİTE "YÖNETİM SİSTEMİ" YOLUYLA GÜVENCE ALTINDA
 
3. Köprü Projesi'nde kalite güvencesi ön planda tutuluyor. Köprünün betonarme imalatların dayanıklılık süresi ise en az 100 yıl olarak ifade ediliyor.
 
ICA'nın hayata geçirdiği 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda kalite güvencesi ve sürdürülebilirliği  ön planda tutuluyor. Proje kapsamında Kalite Yönetim Sistemi sürekli olarak izleniyor, sistemin ve sisteme bağlı yöntemlerin geçerliliği ve yeterliliği kontrol edilerek, periyodik olarak gözden geçirilerek, tetkiklerle doğrulanıyor. Ayrıca tüm çalışanların Kalite Yönetim Sistemi kapsamında düzenlenen plan, yöntem ve talimatlarla uyumlu çalışması sağlanıyor. 
 
3. Köprü Kalite ve Güvence Şefi, "Projemizde, kalitesizliğe yol açan uygunsuzluklar raporlanır, uygunsuzluğu meydana getiren sebepler belirlenir ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması iş akışları gözden geçirilerek, gerektiğinde de revize edilerek sağlanır. İmalatın tek seferde ve hatasız yapılması güvence altına alınır" dedi. 
 
Gelinen son aşamada 304.6 metre kotuna ulaşan köprü kulelerinde betonarme imalatların dayanıklılık süresi ise en az 100 yıl olarak ifade ediliyor.
 
3. Köprü Kalite ve Güvence Şefi, "Kalite kontrol doğrudan, kalite güvencesi ise dolaylı bir bakışı tanımlamaktadır. Kalite kontrol ürün üretildikten sonra, bunun kontrolüne yöneliktir. Kalite Güvencesi ise "sistem" üzerinde gerçekleştirildiğinden, kaliteyi sağlamaya (güvence altına almaya) yöneliktir. Yani, tepkisel (reaktif) değil, önleyici (proaktif)dir. İşlem yapıldıktan sonraki sonuçlara değil, işlemin doğru yapılmasına yöneliktir. Kalite güvencesi, muayene yolu ile değil sistem yoluyla kaliteyi güvence altına almaya çalışır." ifadesini kullandı. 
 
3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, iç denetimlerin dışında ayrıca dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri olan Mott MacDonald ve Bureau Veritas Dış Denetim firması tarafından denetleniyor.

                                                                                                Kasım 2014

KMOP'DEN HABERLER