• 0°C
    27 Ocak 2022
  • yol durumu
 
KMOP'DEN HABERLER
PROJE SAHASINDA "BASELİNE" ÇALIŞMASI
 
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Bağlantı Yolları (Hüseyinli-Kömürlük, Çekmeköy ve Paşaköy-Kurtköy) ÇSED'i için "Baseline" çalışması gerçekleştirildi. 
 
Çalışmayla, proje bölgesindeki hayvan popülasyonu ve bitki örtüsü ile ilgili mevcut durum verilerin çıkarılarak ÇSED çerçevesinde kullanılması amaçlanıyor.
 
3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin gerek çevresel gerekse sosyal açıdan inşaat ve işletme aşamalarında etkin bir şekilde yönetilmesi konusunda üzerine düşen görevlerin sorumlulukların bilincinde olan ICA, Bağlantı Yolları ile ilgili de Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreci yürütüyor. Bu kapsamda, proje sahasında "Baseline" çalışması yapıldı. Çalışmayla, proje bölgesindeki hayvan popülasyonu ve bitki örtüsü ile ilgili mevcut durum verileri çıkarılarak ÇSED çerçevesinde kullanılması amaçlanıyor.
 
ICA Kalite ve Çevre Direktörü Alper Baysal, projede yer alan  ÇSED çalışmasının Türkiye Çevre Bakanlığı müktesebatına ve Uluslararası ÇSED müktesebatına uygun olarak AECOM firması tarafından hazırlandığını söyledi. Alper Baysal, "Yapılan çalışma ve değerlendirmeler ile adı geçen bağlantı yollarının tüm çevresel ve sosyal boyutları değerlendirilerek oluşturulan rapor ile dikkat edilmesi gereken konular ve iyileştirme faktörleri ve bunların nasıl yapılacağı belirtilecek. Böylece yapılan işin en az etki ile sürdürülebilir olması hedefleniyor. Flora ve Fauna (Hayvan popülasyonu ve Bitki Örtüsü), Sosyal etkiler, Hava Kalitesi, Su Kalitesi, Gürültü ve Toz, Görsel etkiler ve Arkeoloji değerlendirmeye tabi tutulan süreçte Gürültü ve Hava Kalitesi modellemeleri ile işletme ve yapım dönemine ait önlemler alınabilmesi mümkün kılınacak. " dedi.  
 
Bölge halkı ve resmi kurumların da sürece dahil edilerek Şubat ayında bir Halkın Bilgilendirme toplantısı yapıldığını ve civar köylerin Muhtarları, Resmi Kurum temsilcileri ve Halka yapılacak ilave yolları projesi ile ilgili bilgi aktarımı yapıldığını belirten ICA Kalite ve Çevre Direktörü, " Hayvan popülasyonu ve Bitki Örtüsü çalışması için uygun mevsim olan ilkbahar başı ve yaz başında tekrar edilerek mevcut proje alanında yapım işlemleri başlamadan "Baseline" Çalışması dediğimiz mevcut durum tespiti yapıldı. Mevcut durum verileri çıkarılarak yapılacak ÇSED çalışmalarında kullanılacak. " açıklaması yaptı.
 

                                                                                                                     Nisan 2016

 
 
KMOP'DEN HABERLER