• 0°C
    24 Ekim 2021
  • yol durumu
 
KMOP'DEN HABERLER
HAYVAN GEÇİŞ NOKTASINDA ÖZEL EKOLOJİK KÖPRÜ
Orman alanlarının içinden geçen yollar, canlıların yaşam alanlarının bölünmesine neden olabiliyor bu da bitkilerin ve hayvanların hareketliliğini önemli ölçüde engelliyor, özellikle hayvan sürülerinin dağılmasına ve daha küçük popülasyonlara ayrılmalarına neden oluyor. Bir önlem alınmadığı takdirde bölgede yaşayan canlılar, nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. 
 
Bölgede yapılacak olan çalışmaların bu tür bir tehlikeye yol açmaması için alınabilecek en uygun önlem ise ekolojik (ekosistem) köprülerdir. Doğayı olumsuz yönde etkileyen bu durumun önüne geçen ekolojik köprüler, proje kapsamında hayvanların özgür bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak ve biyolojik çeşitliliğe olumlu katkıda bulunacaktır. 
 

                          

                                                                                                               Ağustos 2013

KMOP'DEN HABERLER
Ekolojik Köprü orman hayvan popülasyon ekosistem ekolojik doğa biyolojik biyolojik çeşitlilik