• 0°C
    02 Aralık 2021
  • yol durumu
 
KMOP'DEN HABERLER
KÖPRÜ İNŞASINDA ÇEVRE KORUNACAK

 
3.Köprü projesi, Türk yönetmeliklerinin yanı sıra uluslararası standartlar olan IFC ve Ekvator Prensipleri uyarınca hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi’ne uygun olarak yönetiliyor.
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi oluşturulurken projenin inşaat ve işletme aşamalarının fiziksel, doğal, kültürel ve sosyal çevre üzerindeki olası etkileri araştırıldı ve belirlenen olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak uygun önlemler tanımlandı. Bağlı olunan standartlar, projenin meydana getireceği çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi hususunda ağır kriterler içeriyor. Takibinin ve denetiminin sıkı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. 
Bu kapsamda; inşaat ve işletme aşamasında ortaya çıkabilecek tüm olası etkiler belirlenen etki kategorileri için mühendislik hesaplarıyla öngörüldü. Saha faaliyetlerini tamamen kontrol altında tutacak ve olası etkileri engelleyerek, engellenemediği durumlarda en aza indirecek önlemler hazırlanarak uygulamaya alındı.  
 
Doğal yaşam bünyesindeki bitki ve hayvan türlerini korumak ve yaşatmak amacı ile uzman biyolog ve ekologlar ön proje güzergahı etki alanında habitat yapısını inceledi. Oluşturulan genel kanı doğrultusunda alınması planlanan önlemler belirlendi.
 
Yapılan inceleme sonucunda;
 
Planlama aşamasında güzergah değişiklikleri yapıldı ve başlıca olarak su kaynaklarının ve doğal hayatın korunması sağlandı.  
 
Buna göre doğanın azami derecede korunmasını sağlamak için; 
Köprüye ulaşım sırasında göçmen kuşların dinlenme yeri olan ve Riva vadisinden (Riva çayırı) geçen güzergah daha güneye kaydırıldı. 
Vakıf Taşdelen Memba Suları bölgesi üzerinden geçtiği tespit edilen güzergah, olası etkilerin önüne geçmek için planlama aşamasında gerekli saha etütleri sonucunda değiştirilerek su kaynaklarının korunması sağlandı. 
Doğal hayat alanı viyadüklerle geçilerek koruma altına alındı. Yaban hayatı korumak ve hayvanların göçlerine, hareketlerine engel olmamak için ekolojik köprü planlandı.
Proje kapsamında ayrıca bir ilk olarak bir otoyolun tüm güzergah boyunca gürültü seviyesi haritası çıkarıldı. Çalışma sonucunda işletme aşaması için gürültü seviyeleri belirlendi
 
Güzergah etki alanında ve etki alanına yakın alanlarda bulunan yüzeysel sular belirlendi. Bu alanlarda yapılan örneklemlerle mevcut su kaliteleri belirlendi. 
 
3.köprü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2015 yılı sonuna kadar 1400 hektar alanın ağaçlandırılması planlandı. Bölgedeki bazı değerli ağaçlar ise inşaat başlamadan önce özel yöntemlerle başka bölgeye taşındı.
 
                                                                                                                       Ağustos 2013
 
KMOP'DEN HABERLER
IFC Ekvator Prensipleri Çevresel Sosyal fiziksel doğal kültürel Riva vadi ağaçlandırma